Finale-41.kapitola

30. března 2013 v 15:00 | Anďa |  Zavržený-Finále

kapitola 41

DANTE MĚ ZE SEBE VYPUDIL TAK RYCHLE, ŽE JSEM
měla pocit, jako bych vypadla z jedoucího auta.
Chňapla jsem po trávě, hledala něco pevného v rozvířeném
světě, který se převracel naruby a zase zpátky. Jakmile nevolnost
pominula, ohlédla jsem se po Dantem. Ucítila jsem ho dřív,
než uviděla.
Kůže ztmavla jako modřiny a tělo začínalo bobtnat. Mrtvola se
zbavovala tekutin, krev nasycená dablotvorem se vsakovala do země
jako něco živého, něco, co se děsí slunečního svitu. Maso se rozpadlo
a změnilo se v prach. Trvalo jen pár sekund, než z Danteho
zbyly jen vysušené kosti.
Je mrtvý. Dáblotvor je pryč.
Pomalu jsem se vytáhla na nohy. Džínsy jsem měla potrhané,
špinavé a přes kolena se táhly zelené skvrny od trávy. Olízla jsem
si natržený ret a okusila chuť krve, stejně slanou jako sladkou. Těžkým
krokem jsem poodešla ke Scottovi. Po tváři mi tekly horké
slzy a rukama jsem mamě přejížděla nad jeho rychle se rozkládajícím
tělem. Zavřela jsem oči a snažila si představit jeho postranní
úšklebek. Ne prázdné oči. Přehrála jsem si v mysli jeho provokativní
smích. Ne bublavé a hekavé zvuky, které vydával těsně před
smrtí. Vzpomněla jsem si na horkost jeho náhodných dotyků
a hravé šťouchance, a věděla jsem, že zatímco takhle vzpomínám,
jeho tělo dál hnije.
"Děkuju," vzlykla jsem, jako by byl pořád někde poblíž a mohl
mě slyšet. "Zachránil jsi mi život. Sbohem, Scotte. Nikdy na tebe
nezapomenu, to ti přísahám. Nikdy," slibovala jsem.
Mlhou visící nad hřbitovem se propálily zlaté sluneční paprsky
a zahnaly ji na ústup. Nevšímala jsem si trýznivého pálení v rameni,
které zůstalo po Pepperově dýce, a potácela jsem se mezi náhrobními
kameny na hřbitovní prostranství.
Po trávě se povalovaly podivné hroudy a když jsem se přiblížila,
poznala jsem, co jsou doopravdy zač: těla. Padlí andělé, pokud se
ze zbytků dalo poznat. Jejich maso se během pár sekund rozpadlo
jako Danteho. Z těl proudila modrá tekutina a okamžitě se vsakovala
do země.
"Dokázala jsi to."
Otočila jsem se a instinktivně sevřela pevně dýku. Detektiv
Basso si strčil ruce do kapes a na rtech mu hrál nenápadný úsměv.
Prašivý divoký pes, který mi nedávno zachránil život, mu seděl oddaně
u nohou. Divoké žluté psí oči mě hloubavě pozorovaly. Basso
se sehnul a poškrábal ho po opelichané srsti mezi ušima.
"Je to dobrý pes," prohlásil. "Bude potřebovat domov, až odejdu."
Opatrně jsem couvla. "O co tu jde?"
"Dokázala jsi to," opakoval. "Ďáblotvor je pryč."
"Povězte mi, že se mi to jen zdá."
"Jsem archanděl." Koutky úst se zvedly vzhůru téměř nesměle,
avšak ne tak docela.
"Nevím, co vám na to mám říct."
"Jsem na Zemi už pár měsíců a pracuju v přestrojení. Měli jsme
podezření, že Chauncey Langeais a Hank Millar vyvolávají ďáblotvor,
a já dostal za úkol Hanka pohlídat včetně jeho záležitostí
a jeho rodiny - včetně tebe."
Basso. Archanděl. V přestrojení. Zavrtěla jsem hlavou. "Pořád
si nejsem jistá, co se tu děje."
"Dokázala jsi to, o co jsem se snažil já. Zbavila ses dablotvoru."
Mlčky jsem to vstřebávala. Po tom, co jsem v posledních týdnech
viděla, mě jen tak něco nepřekvapí. Jemu se to povedlo. Dobré
vědět, že nejsem ještě úplně vysátá.
"Padlí andělé jsou pryč. Nebude to trvat navěky, ale užívejme si
to, dokud můžeme, ano?" zavrčel. "Uzavírám tenhle případ a vracím
se domů. Blahopřeju."
Sotva jsem ho slyšela. Padlí andělé, pryč. Pryč. To slovo ve mně
zelo jako nekonečná propast.
"Dobrá práce, Noro. A ještě poslední věc. Považuj to za poděkování:
vezmi nůž a hezky čistě se řízni doprostřed té značky, co máš na zápěstí,"
řekl, ukázal vlastní zápěstí a druhou rukou naznačil říznutí.
"Co?"
Vědoucí úsměv. "Aspoň pro jednou mi věř."
A zmizel.
Opřela jsem se zády o strom a snažila se zpomalit běh světa
aspoň na tak dlouho, abych to pochopila. Dante, mrtvý. Ďáblotvor,
zničený. Válka, žádná. Má přísaha, naplněná. A Scott. Bože, Scott.
Jak to řeknu Vee? Jak jí pomůžu dostat se přes bolest, ztrátu a zoufalství?
A konečně, jak ji můžu povzbuzovat, že život jde dál, když
pro sebe nic takového neplánuju? Snažit se nahradit Patche - dokonce
snažit se být znovu šťastná s někým jiným, byť jen trošičku,
to by byla lež. Jsem Nefil, požehnaná věčným životem a prokletá,
že ho musím prožít bez Patche.
Vepředu zašustily kroky a povědomě zakřupaly po trávě. Strnula
jsem a připravila se k útoku, když se z mlhy vynořila tmavá silueta.
Očima přejížděla po okolí, zjevně něco hledala. Sklonila se nad
každým tělem, spěšně si ho prohlédla, načež ho s netrpělivým zaklením
odkopla stranou.
"Patchi?"
Strnul skloněný nad hnijícím tělem. Zvedl hlavu a zúžil oči,
jako by nevěřil tomu, co slyší. Podíval se přímo na mě a v očích se
mu pohnulo cosi nerozluštitelného. Úleva? Útěcha? Vykoupení.
Jako šílená jsem přeběhla posledních pár metrů, které nás od
sebe dělily, skočila mu do náruče, zaryla mu prsty do trička a tvář
pohřbila v jeho krku.
"Ať je to pravda. Ať jsi to ty. Nepouštěj mě! Už mě nikdy nepouštěj."
Naplno jsem se rozbrečela. "Bojovala jsem s Dantem. Zabila
jsem ho. Ale nedokázala jsem zachránit Scotta. Je mrtvý.
Ďáblotvor je pryč, ale Scott je mrtvý."
Patch mi něžně mumlal do ucha, ale ruce se mu chvěly, když
mě držel. Zavedl mě ke kamenné lavičce, ale nepustil mě, držel mě,
jako by se bál, že mu proteču prstyjako písek. Oči, unavené a červené,
svědčily o tom, že plakal.
Mluv dál, nutila jsem se. Sni dál. Cokoliv, aby tu Patek zůstal.
"Viděla jsem Rixona."
"Je mrtvý," řekl upřímně Patch. "Stejně jako ostatní. Dante nás
propustil z pekla, ale ne dřív, než jsme mu odpřísáhli věrnost a než
nás nakazil dablotvorem. To byla jediná cesta ven. Opustili jsme
peklo s dablotvorem v žilách, v naší krvi. Když jsi dablotvor zničila,
všichni nakažení padlí andělé zemřeli."
Tohle nemůže být sen. Musí, ale zároveň je příliš skutečný. Jeho důvěrně
známý dotyk způsobil, že se mi rozbušilo srdce a krev začala
tát - takhle silnou odezvu bych na něj ve snu neměla.
"Jak jsi přežil?"
"Nic jsem Dantemu neodpřísáhl a nedovolil jsem mu, aby mě
dablotvorem nakazil. Posedl jsem Rixona, abych mohl z pekla
uniknout. Dantemu ani dablotvoru jsem nevěřil. Věřil jsem tobě,
že oba vyřídíš."
"Oh, Patchi," hlesla jsem chvějícím se hlasem. "Byl jsi pryč. Viděla
jsem tvou motorku. Nevrátil ses. Myslela jsem, že..." Srdce se mi sevřelo
hlubokou bolestí, která mi naplnila celou hruď. "Když jsem nezachránila
tvoje pírko..." Ztráta a zkáza se do mě vplížilyjako nekonečný, otupující
zimní mráz. Přitulila jsem se k němu blíž, aby mi nezmizel pod
rukama. Vlezla jsem si mu do klína a vzlykala do hrudi.
Patch mě houpal v pažích, tišil mě. Andílku, zamumlal mi do
mysli. Jsem tu. Jsme spolu. Je po vsem a my máme jeden druhého.
Jeden druhého. Spolu. Vrátil se ke mně; všechno, na čem mi záleží,
mám přímo tady. Patch je tu.
Osušila jsem si oči do rukávů a klesla s ním na kolena. Prohrábla
jsem mu tmavé vlasy, omotala si kolem prstů kudmy a přitáhla
si ho blíž.
"Chci být s tebou," řekla jsem. "Potřebuju tě u sebe, Patchi. Potřebuju
tě."
Prudce a zuřivě jsem ho políbila, mé rty silně narazily do jeho.
Ponořila jsem se hlouběji a ochutnávala ho. Spojil ruce za mými
zády a přitáhnul si mě k sobě. Já mu hladila ramena, paže, stehna,
cítila jsem, jak mu pracují svaly, skutečné, silné a živé. Jeho tělo na
mém, horký, toužebný tlak.
"Chci se vedle tebe každé ráno probouzet a každý večer vedle
tebe usínat," pravil Patch vážně. "Chci se o tebe starat, střežit si tě
a milovat tě, jako tě žádný muž nemiluje. Chci si tě rozmazlovat každý
polibek, každý dotyk, každá myšlenka budou patřit tobě.
Chci tě učinit šťastnou. Každý den tě chci činit šťastnou." Na starožitném,
téměř primitivním prstýnku, který držel mezi prsty, se
stříbrně zatřpytil úsvit.
"Tenhle prstýnek jsem našel krátce poté, co mě svrhli z nebe.
Nechal jsem si ho, aby mi připomínal, jak je můj trest nekonečný,
jak věčné následky může mít jedno malé rozhodnutí. Celou dobu
jsem ho střežil. Chci, abys ho měla. Zbavila jsi mě mého trápení.
Dala jsi mi novou věčnost. Bud moje, Noro. Bud mým vším."
Kousla jsem se do rtu, abych zabránila úsměvu, který se mi chtěl
vplížit na tvář. Musela jsem se podívat na zem, abych se ujistila, že
se nevznáším.
"Patchi?"
Ostrou hranou prstýnku se říznul do dlaně a z rány vyteklo pár
kapek krve. "Přísahám ti, Noro Greyová, že od tohoto dne až na
věky se ti oddávám. Jsem tvůj. Svou lásku, své tělo i svou duši vkládám
do tvých rukou a pod tvou ochranu." Zvedl prsten, prostá nabídka,
ale závazný příslib.
"Patchi," zašeptala jsem.
"Pokud úmluvu nedodržím, nechť mi jsou nekonečným trestem
mé vlastní utrpení a lítost." Zahleděl se mi hluboko do očí,
upřímnost mu projasnila pohled.
Ale já tě nezklamu, andílku. Já tě nezklamu.
Přijala jsem prsten a chystala říznout do dlaně stejně jako Patch.
A pak jsem si vzpomněla na Bassovu nejasnou radu. Posunula jsem
prsten výš a rozsekla kaňkovité znamínko na vnitřní straně zápěstí,
se kterým jsem se už narodila - byl to znak mého nefilského dědictví.
Na kůži mi vystříkla jasně červená krev. Otřela jsem zářez
o Patchovu ruku a cítila z míst, kde se naše krve smísily, horké,
lehce pichlavé brnění.
"Přísahám ti, Patchi, že tvou lásku přijímám a vážím si jí. Na
oplátku ti dávám své tělo a své srdce - všechno, co mám, dávám
tobě. Jsem tvoje. Celá a úplně. Miluj mě. Chraň mě. Naplň mě. A já
slibuju, že udělám to samé."
Nasadil mi prsten na prst.
Najednou Patch ucukl, jako by mu tělem projel silný elektrický
náboj. "Moje ruka," řekl tiše. "Moje ruka je..."
Pohlédnul mi do očí. Na tváři se mu usadil výraz plný zmatku.
"Brní mě ruka v místě, kde se smísily naše krve."
"Cítíš ji," opakovala jsem a bála se věřit, že je to pravda. Bála
jsem se naděje. Děsila jsem se toho, že kouzlo zmizí a jeho tělo se
před mým opět uzavře.
Ne. Tohle je Bassův dárek pro mě.
Patch, padlý anděl, může cítit. Všechny mé polibky a doteky. Mé
teplo, hloubku mých reakcí na něj.
Vydal zvuk podobný čemusi mezi smíchem a zaúpěním. Oči
se mu rozzářily ohromením.
"Cítím tě." Proběhl mi dlaněmi po pažích, rychle zkoumal mou
kůži, chytil mi tvář do dlaní. Tvrdě mě políbil. Zachvěl se potěšením.
Popadl mě do náručí a já vypískla radostí. "Pojďme odsud," zamumlal
a oči mu zářily touhou.
Obtočila jsem mu paže kolem krku a položila si mu hlavu na
rameno. Jeho tělo znamenalo pevnou jistotu, horkou oporu. A ted
mě taky cítí. Pod kůží mi vyšlehlo toužebné očekávání.
Je to tak. Spolu. Navždy. Jak jsme odcházeli, slunce mě hřálo do
zad a projasňovalo cestu před námi.
Lepší znamení neznám.
 

7 lidí ohodnotilo tento článek.

Komentáře

1 Vee Vee | 31. března 2013 v 23:14 | Reagovat

Ach, dokonalééé

2 cedre cedre | Web | 22. června 2015 v 22:09 | Reagovat

online pujcky ivanovice na hané :-P

3 perelli perelli | Web | 17. srpna 2015 v 15:44 | Reagovat

Google chrome ke stažení zdarma http://plugin.freesoftportal.cz/google-chrome-ke-sta-en-zdarma.html Bootování z usb flash disku :-P

4 FvvsFrautt FvvsFrautt | E-mail | Web | 23. září 2017 v 2:08 | Reagovat

generic cialis cheap
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis generic</a>
online generic cialis
<a href="http://cialisoanzb.com/">cialis online</a> ’

5 ScrbIodits ScrbIodits | E-mail | Web | 23. září 2017 v 11:42 | Reagovat

canadian pharmacy online cialis
<a href="http://cialisofkl.com/">online cialis</a>
cheap cialis india
<a href=http://cialisofkl.com/>online cialis</a> ’

6 LdvfleeNt LdvfleeNt | E-mail | Web | 25. září 2017 v 4:43 | Reagovat

online purchase viagra
<a href="http://fuyviagraf.com/">generic viagra</a>
viagra alternative
<a href=http://fuyviagraf.com/>generic viagra</a> ’

7 DrvpbDriexy DrvpbDriexy | E-mail | Web | 26. září 2017 v 23:14 | Reagovat

cheap viagra - http://viagraonszb.com/
womens viagra <a href="http://viagraonszb.com/">generic viagra</a> ’

8 Ikmealgoke Ikmealgoke | E-mail | Web | 28. září 2017 v 23:09 | Reagovat

loan calculator
<a href="https://paydayrvjlo.com/">loans payday</a>
loans no bank account
<a href=https://paydayrvjlo.com/>same day payday loan</a> ’

9 Fvtealgoke Fvtealgoke | E-mail | Web | 30. září 2017 v 19:09 | Reagovat

cash advance near me
<a href="https://loansonlinevaec.org">same day payday loans</a>
cash loans bad credit
<a href=https://loansonlinevaec.org>payday loan online</a> ’

10 Fwjjalgoke Fwjjalgoke | E-mail | Web | 3. října 2017 v 22:09 | Reagovat

bad credit installment loans
<a href="https://paydayllae.com/">payday loans</a>
fast loan
<a href=https://paydayllae.com/>pay day loans</a> ’

11 VtvzvdMut VtvzvdMut | E-mail | Web | 7. října 2017 v 10:47 | Reagovat

cialis weekend pill - https://genonlinecialis.com
order cialis online no prescription <a href=https://genonlinecialis.com>cialis online</a> ’

12 LdbgOmIlla LdbgOmIlla | E-mail | Web | 31. října 2017 v 23:51 | Reagovat

loans poor credit - https://cashcevth.com
no fax payday loans online <a href=https://cashcevth.com>get cash now</a> ’

13 MunbsAronry MunbsAronry | E-mail | Web | 10. prosince 2017 v 14:01 | Reagovat

car title and payday loan - http://paydayloans-online.us.com/
quick cash loans <a href="http://paydayloans-online.us.com/">payday loans online direct lenders only</a> ’

14 DvenrenBuigma DvenrenBuigma | E-mail | Web | 23. prosince 2017 v 1:44 | Reagovat

installment loans poor credit
<a href="https://1paydayloansonline.com/">easy loans</a>
no credit check loans
<a href="https://1paydayloansonline.com/">payday loans online</a>

15 DbewenBuigma DbewenBuigma | E-mail | Web | 24. prosince 2017 v 3:39 | Reagovat

cash loans payday
<a href="https://paydayloanver.org/">payday loan online</a>
advanced payday loan
<a href="https://paydayloanver.org/">loans online</a>

16 DbsdbBuigma DbsdbBuigma | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 2:56 | Reagovat

cash advance
<a href="https://paydayloansxxe.com/">payday advance</a>
bad credit lender no payday loan
<a href="https://paydayloansxxe.com/">cash loans online</a>

17 Jthasgwitelay Jthasgwitelay | E-mail | Web | 25. prosince 2017 v 22:22 | Reagovat

instant online loans bad credit
<a href="https://cashadvancevtg.com/">payday loans near me</a>
guaranteed loan approval online
<a href=https://cashadvancevtg.com/>payday loan online</a>

18 DbsggBuigma DbsggBuigma | E-mail | Web | 26. prosince 2017 v 0:56 | Reagovat

bad credit loans for military payday loans for mil
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">3 month payday loans</a>
best debt consolidation loan
<a href="https://rfgpersonalloan.com/">loans no credit check</a>

19 Jtaxitelay Jtaxitelay | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 1:03 | Reagovat

fresno ca
<a href="https://badcreditnyrc.org/">instant payday loans</a>
online payday loans
<a href=https://badcreditnyrc.org/>payday loans online direct lenders only</a>

20 DsbgBuigma DsbgBuigma | E-mail | Web | 28. prosince 2017 v 15:34 | Reagovat

fast cash loans
<a href="https://paydayploansonline.org/">fast payday loans</a>
personal loans online
<a href="https://paydayploansonline.org/">3 month payday loans</a>

21 Jwemitelay Jwemitelay | E-mail | Web | 31. prosince 2017 v 18:00 | Reagovat

cash 2u payday loans
<a href="https://personalaae.org/">payday cash loan</a>
loan small business
<a href=https://personalaae.org/>payday cash loan</a>

22 Enualeddy Enualeddy | E-mail | Web | 11. ledna 2018 v 17:18 | Reagovat

viagra plus
<a href=http://viagapharmaked.com/>viagra cheap</a>
herbal viagra alternatives
<a href="http://viagapharmaked.com/">what happens if a girl takes viagra</a>

23 Faaprudge Faaprudge | E-mail | Web | 14. ledna 2018 v 0:37 | Reagovat

cialis dose
<a href="http://cialisovnsm.com/">female cialis</a>
how much does cialis cost
<a href=http://cialisovnsm.com/>cialis online pharmacy</a> ’

24 Vecitelay Vecitelay | E-mail | Web | 22. ledna 2018 v 1:24 | Reagovat

can payday loan companies sue
<a href="https://paydayloans-online.us.org/">fast payday loan</a>
can payday loan companies garnish your wages
<a href=https://paydayloans-online.us.org/>same day payday loan</a>

25 DxvBuigma DxvBuigma | E-mail | Web | 4. února 2018 v 22:11 | Reagovat

OK’
<a href="https://cashadvanceonline.us.org/">instant payday loans</a>
bad credit loan <a href="https://cashadvanceonline.us.org/">cash advance american express</a>

26 Gbraboma Gbraboma | E-mail | Web | 19. února 2018 v 15:12 | Reagovat

<a href="https://bestpaydayloan.us.org/"> cash loans</a>
payday loans no faxing no credit checks <a href=https://bestpaydayloan.us.org/> payday loans today</a>
OK’

27 GblDriexy GblDriexy | E-mail | Web | 27. února 2018 v 21:06 | Reagovat

<a href="http://freeerectilepills.com/">generic viagra</a>
viagra discount online
<a href="http://freeerectilepills.com/">cheap erectile pills</a> OK’

28 dafadex dafadex | E-mail | Web | 28. února 2018 v 5:00 | Reagovat

ingredients of viagra tablets
<a href=http://viagrabs.com>try here</a>
using viagra stories
<a href="http://viagrabs.com">read review</a>
how long do side effects of viagra last

29 PplDriexy PplDriexy | E-mail | Web | 3. března 2018 v 0:05 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction remedies</a>
viagra 100mg side effects
<a href="http://erectiledysfunctionmedicationpills.com/">erectile dysfunction remedies</a> OK’

30 Ffvaboma Ffvaboma | E-mail | Web | 3. března 2018 v 22:24 | Reagovat

<a href="http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/">causes erectile dysfunction</a>
discount generic viagra
<a href=http://erectiledysfunctionmedicinesus.com/>erectile dysfunction cures</a>  OK’

31 Lopcloplarma Lopcloplarma | E-mail | Web | 6. března 2018 v 5:40 | Reagovat

c http://viagraonlinenut.com viagra <a href=http://viagraonlinenut.com>viagra online purchase</a> viagra werking vrouwen

32 CantoHyday CantoHyday | E-mail | Web | 10. března 2018 v 19:15 | Reagovat

k http://viagrraver.com buy generic viagra
edad para poder tomar viagra
<a href=http://viagrraver.com>best place to buy generic viagra online</a> what is the generic viagra

33 RvuDriexy RvuDriexy | E-mail | Web | 10. března 2018 v 19:54 | Reagovat

Hi All!
<a href="http://onlineviaqer.com/">generic viagra online</a>
viagra no prescription
<a href="http://onlineviaqer.com/">buy viagra online</a> OK’

34 Llmaboma Llmaboma | E-mail | Web | 20. března 2018 v 11:11 | Reagovat

lowest viagra price
<a href="http://buyviaqra.com/">viagra generic online</a>
viagra cost canada
<a href=http://buyviaqra.com/>cheap viagra</a>  OK’

35 Hnnevise Hnnevise | E-mail | Web | 24. března 2018 v 17:28 | Reagovat

<a href="https://needmoney.us.com/">money loan</a>
online loans no credit check <a href="https://needmoney.us.com/">need cash loan</a>
OK’

36 GrvQuink GrvQuink | E-mail | Web | 6. dubna 2018 v 23:52 | Reagovat

If there is an emergencyIf you are experiencing a life-threatening emergency, call 9-1-1. herbal uk viagra <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale online</a> order viagra without prescription <a href="http://viagraforsalebrc.com/">viagra for sale cheap</a>  Missed period is the most common symptom of pregnancy and correct implantation. OK’

37 fdwQuink fdwQuink | E-mail | Web | 16. dubna 2018 v 21:44 | Reagovat

buy generic viagra online <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra price</a> viagra for sale online <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra online</a>

38 bsnDrethy bsnDrethy | E-mail | Web | 28. dubna 2018 v 14:00 | Reagovat

instant payday loans direct https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/
no fax cash loans <a href=https://nofaxnoteletrackpaydayloans.us/#>quick low interest payday loan</a>

39 bdfbuinue bdfbuinue | E-mail | Web | 4. května 2018 v 23:35 | Reagovat

cialis price <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis coupon</a> cialis coupon <a href="http://cialisotjs.com/#">cialis pill</a>

40 vsfheleno vsfheleno | E-mail | Web | 6. května 2018 v 21:47 | Reagovat

buying viagra in canada <a href="http://fviagrajjj.com/#">cheap viagra online</a> viagra stories <a href="http://fviagrajjj.com/#">best place to buy viagra online</a>

41 bdcemile bdcemile | E-mail | Web | 9. května 2018 v 6:16 | Reagovat

viagra plus <a href="http://usa77www.com/#">viagra generic</a> viagra stories <a href=http://usa77www.com/#>generic viagra soft tabs</a>

42 nnzGothE nnzGothE | E-mail | Web | 11. května 2018 v 3:21 | Reagovat

payday loans cash advances <a href="https://paydayloans-online.us.org/#">3 month payday loans</a> online payday loan <a href=https://paydayloans-online.us.org/#>bad credit personal loans not payday loans</a>

43 pamemile pamemile | E-mail | Web | 23. května 2018 v 22:11 | Reagovat

pharmacy viagra <a href="https://aluixnetwork.com/#">buy viagra</a> viagra price <a href=https://aluixnetwork.com/#>online generic viagra</a>

44 bxvemile bxvemile | E-mail | Web | 5. června 2018 v 9:56 | Reagovat

non prescription cialis <a href="http://cialisoakdm.com/#">generic tadalafil</a> discount cialis <a href=http://cialisoakdm.com/#>buy tadalafil online</a>

45 vadAming vadAming | E-mail | Web | 5. června 2018 v 15:30 | Reagovat

cialis for sale <a href="http://hitcialisosn.com/#">order cialis</a> tadalafil tablets <a href="http://hitcialisosn.com/#">cialis no prescription</a>

46 vxdemile vxdemile | E-mail | Web | 5. června 2018 v 20:00 | Reagovat

try viagra for free <a href="http://setviagraeja.com/#">natural viagra alternatives</a> soft tabs viagra <a href=http://setviagraeja.com/#>how to get viagra</a>

47 bynAming bynAming | E-mail | Web | 7. června 2018 v 9:44 | Reagovat

brand name viagra <a href="http://viagraveikd.com/#">order viagra</a> free viagra sample pack <a href="http://viagraveikd.com/#">viagra without prescription</a>

48 bfiemile bfiemile | E-mail | Web | 7. června 2018 v 14:32 | Reagovat

cheap viagra 100mg <a href="http://viagraocns.com/#">what would happen if a girl took viagra</a> best generic viagra <a href=http://viagraocns.com/#>where to buy viagra online</a>

49 nfsemile nfsemile | E-mail | Web | 9. června 2018 v 5:08 | Reagovat

price viagra <a href="https://holidayrentallorgues.com/">viagra canada</a> get viagra <a href=https://holidayrentallorgues.com/>free viagra</a>

50 ndgAming ndgAming | E-mail | Web | 9. června 2018 v 12:34 | Reagovat

sublingual viagra <a href="http://bitcapblog.com ">buy generic viagra online</a> viagra canada <a href="http://bitcapblog.com">buy cheap viagra</a>

51 bakkadex bakkadex | E-mail | Web | 9. června 2018 v 23:36 | Reagovat

can you take viagra while taking coumadin
<a href=http://viagrabs.com>buy viagra</a>
does viagra work at any age
<a href="http://viagrabs.com">pop over to these guys</a>
the evolution of a viagra salesman libro

52 nreemile nreemile | E-mail | Web | 10. června 2018 v 17:40 | Reagovat

viagra <a href="http://susamsokagim.com">what does viagra do</a> buying viagra <a href=http://susamsokagim.com>viagra dosage</a>

53 xntAming xntAming | E-mail | Web | 10. června 2018 v 22:42 | Reagovat

buy viagra online <a href="https://movietrailershd.org ">viagra canada</a> buy cheap purchase uk viagra <a href="https://movietrailershd.org">cheap viagra</a>

54 xcbAming xcbAming | E-mail | Web | 11. června 2018 v 10:32 | Reagovat

price viagra <a href="http://emtpartsstore.com/">online viagra</a> viagra story <a href="http://emtpartsstore.com">generic viagra india</a>

55 llljEank llljEank | E-mail | Web | 17. června 2018 v 22:33 | Reagovat

viagra online <a href="http://genericonlineviaqra.com/"> viagra price</a> low price viagra <a href=http://genericonlineviaqra.com> order viagra</a>

56 dfgAming dfgAming | E-mail | Web | 17. června 2018 v 23:03 | Reagovat

order viagra online <a href="http://viagranerrds.com/ ">online viagra</a> viagra cheapest <a href="http://viagranerrds.com">online viagra</a>

57 nnajEank nnajEank | E-mail | Web | 18. června 2018 v 6:07 | Reagovat

cialis soft tabs <a href="http://genericcialls.com/"> cheap cialis</a> buy cialis without prescription <a href=http://genericcialls.com/> cialis</a>

58 bakkadex bakkadex | E-mail | Web | 20. června 2018 v 3:22 | Reagovat

how long does viagra takes to kick in
<a href=http://viagrabs.com>you can try this out</a>
viagra where to get it
<a href="http://viagrabs.com">browse this site</a>
viagra in holland bestellen

59 nnuAming nnuAming | E-mail | Web | 21. června 2018 v 17:25 | Reagovat

buy viagra without prescription <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra online prescription free</a> what does viagra do <a href="http://www.bitcapblog.com/">viagra online prescription free</a>

60 bakkadex bakkadex | E-mail | Web | 26. června 2018 v 22:34 | Reagovat

is it ok to take viagra with high blood pressure
<a href=http://viagrabs.com>online viagra</a>
when do i need to take viagra
<a href="http://www.viagrabs.com">generic viagra</a>
oxyelite pro and viagra

61 bsdemile bsdemile | E-mail | Web | 3. července 2018 v 5:10 | Reagovat

buy cheap viagra <a href="http://purseinstock.com/">buy generic viagra</a> does viagra work <a href=http://purseinstock.com/>canadian pharmacy generic viagra</a>

62 khgflyday khgflyday | E-mail | Web | 20. července 2018 v 20:15 | Reagovat

viagra cheapest <a href="http://viagapharmaked.com/#">sildenafil price</a> brand viagra <a href="http://viagapharmaked.com/#">buy viagra online</a>

63 nuklyday nuklyday | E-mail | Web | 25. července 2018 v 18:45 | Reagovat

canadian pharmacy viagra <a href="https://viagrapbna.com/#">cheapest viagra</a> viagra tablets for sale <a href="https://viagrapbna.com/#">online pharmacy viagra</a>

64 sffNeedo sffNeedo | E-mail | Web | 3. srpna 2018 v 3:43 | Reagovat

generic viagra online <a href="https://susamsokagim.com/">cheap generic viagra</a> viagra tablets for sale <a href=https://susamsokagim.com/>sildenafil citrate</a>

65 bfdinert bfdinert | E-mail | Web | 5. srpna 2018 v 2:36 | Reagovat

buy viagra online <a href="http://mo-basta.org/">viagra soft</a> cheap viagra pills <a href=http://mo-basta.org/>viagra generic</a>

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama